Naše školka

Mateřská škola je 4 třídní. Jednotlivé třídy jsou věkově smíšené.

Kolektiv a prostředí, do kterého děti dochází, i pedagogové, kteří s dětmi pracují, jsou po celou dobu docházky dětí do mateřské školy stabilní. To znamená, že děti od svého nástupu do mateřské školy zůstávají ve stejné třídě, dokud nepřijde jejich chvíle nástupu do základní školy. S dětmi pracují stejné paní učitelky.

Takže po prázdninách se děti vrací do prostředí a kolektivu, které již důvěrně znají, znají i učitelky, kterým jsou svěřovány. Nemusí si tak zvykat na nové prostředí a kolektiv. Děti nemusí čelit neustálým změnám a cítí se ve známem prostředí v bezpečí. Tento systém nám umožňuje pracovat s dětmi individuálně, s ohledem na jejich charakter i aktuální potřeby – děti jsou mnohem méně ostýchavé a nebojí se v případě potřeby požádat kohokoliv o pomoc. Rovněž je velice dobrá úzká spolupráce s rodiči, kteří vědí komu dítě svěřují, jaké jsou naše požadavky a naopak my jsme si vědomi požadavků ze strany rodičů.

Prostředí a hračky

Mateřská škola má pro děti vyhovující prostory i dětský nábytek. Tělocvičné nářadí a zdravotně hygienická zařízení jsou uzpůsobena potřebám a počtu dětí v každém oddělení. Jednotlivé třídy jsou vybaveny hračkami, pomůckami a materiálem v dostatečném množství a podle potřeb obměňovány a doplňovány.

Všechny vnitřní i venkovní prostory mateřské školy splňují bezpečnostní a hygienické normy dle platných předpisů.

Zahrada

K mateřské škole náleží prostorná a oplocená zahrada, která se nachází v těsné blízkosti Kunratického lesa. Školní zahrada je vybavena herními prvky dánské společnosti KOMPAN a i ty splňují normy pro pobyt dětí na dětském hřišti.

Na školní zahradě je nainstalováno pítko pro děti a v letním období využíváme i mlhoviště pro otužování dětí.

2016 © Mateřská škola, Praha 4, Hrabákova 2000